Оцінка економічного стану партнерів

Завдяки даній системі підтримки прийняття рішень можна здійснювати оцінку подій і їх учасників з найбільш гострих і актуальних проблем, прогнозувати розвиток ситуації з метою оцінки рівня небажаних подій, проводити багатофункціональне моделювання, що дозволяє оцінити можливості цілеспрямованої зміни ступеня ризику наслідків прийнятих рішень, генерувати дані і документи для підтримки прийняття рішень, оцінити різні перспективи зміни ситуації, її напруженості, оперативно оцінити різні сценарії, стабільність або критичність ситуації та шляхи її нормалізації, провести комплексний аналіз впливу і взаємозумовленості економічних і політичних чинників, оцінку ступеня ризику взаємодії з головними учасниками подій.

Первинна оцінка та поточний контроль економічного стану великих бізнес-партнерів і контрагентів організації (оцінка платоспроможності, контроль виконання договорів, пошук ланцюжків погашення заборгованостей).

Оцінка надійності та фінансової стійкості банків та інших категорій партнерів організації.