Пошук потенційних клієнтів по заданих параметрах

Система «Айсберг®» забезпечує повноту і наочність багатоаспектного відображення (з урахуванням прав доступу) відомостей і узагальнення даних у вигляді макроекономічних візуальних моделей, що дозволяють в зручному для сприйняття вигляді відобразити як загальний стан і взаємозв'язок бізнес-структур, так і в реальному часу отримати детальну інформацію про деталі.

Вивчення умов і обставин, пошук конкретних учасників фактів завдання шкоди організації. Вивчення зв'язків учасників (вихід на джерела загроз організації, аналогічні факти в минулому, конфлікти інтересів всередині організації); пошук ознак підготовки та нанесення шкоди персоналу, керівництву, об'єктам організації.

Пошук даних про вчинені і запланованих переговорах, відрядженнях, виставках, публікаціях, інших зовнішніх контактах функціональних підрозділів організації, що відносяться до даних проблем, об'єктам, регіонам.