Виявлення прямих і опосередкованих зв'язків об'єкта

Система «Айсберг» дозволяє:
Проводити накопичення і систематизацію внутрішньої і зовнішньої інформації:

  •     про фізичних та юридичних осіб, а також події, пов'язані з фінансово-економічними, соціальними, іміджевими, політичними та іншими інтересами;
  •     про структуру та діяльність тих чи інших установ і організацій, політичних партій і рухів, регіональних і галузевих ринків і т.д.;
  •     про зв'язки між різними інформаційними об'єктами (особами, організаціями, подіями, регіонами і т.д.);
  •     про динаміку розвитку ситуації в різних галузях, на внутрішніх і міжнародних ринках;
  •     про всі зустрічі, контакти, переговори та інші події, що стосуються діяльності організації;
  •     аналіз інвестиційних пропозицій організації (зв'язки інвестора, його залежність від найбільших стратегічних інвесторів, партнерські зв'язки, перетин зв'язків з іншими акціонерами, цілі і стратегія інвестора, чиї інтереси він висловлює, оцінка рентабельності інвестиційного проекту і ризику зовнішньої залежності організації);
  •     пошук прямих і опосередкованих зв'язків конкретного об'єкту (проблеми, документи, компанії, особи, група осіб) в інфраструктурі організації, а також вивчення даних про захист відповідних інформаційних каналів адміністративними, організаційними і спеціальними заходами, можливість перегляду історії розвитку об'єкта і його зв'язків.