ПЕРЕВІРКА

КОНТРАГЕНТІВ

gallery/fon_kontragent

ОЦІНКА ДІЛОВОЇ

РЕПУТАЦІЇ

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ БІЗНЕС-ПАРТНЕРА:

ВІДОМОСТІ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ

АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І РЕПУТАЦІЇ КОМПАНІЇ

ІНШІ ПОЗИЦІЇ, ЯКІ Є ЦІКАВИМИ ДЛЯ ЗАМОВНИКА

наявність реєстрації

у відповідних офіційних реєстрах

взаємодія компанії

з іншими підприємствами

і державними органами

надійність як бізнес-партнера

вид діяльності,

номенклатура виробництва

і торгівлі / асортимент продукції

кредитоспроможність

власність всередині країни

ділову характеристику

представників компанії,

з якими планується 

проведення переговорів щодо

міжнародного контракту

його фінансове становище

представництва

завантаження замовленнями

зацікавленність

в отриманні замовлень

від іноземних партнерів

роль компанії на ринку даного товару

торгові зв'язки

вихід на ЗАРУБІЖНІ РИНКИ

gallery/icon_1
gallery/icon_2
gallery/icon_3
gallery/fon_zarubeg_clean

Інформаційний супровід бізнесу за кордоном включає:

Консультативна ДОПОМОГА

(добір експертів) у питаннях:

Реєстрації компаній

 

Юридичного, бухгалтерського супроводу

 

Отримання дозволів, сертифікатів і ліцензій, необхідних в діяльності компанії

 

Маркетингові дослідження, розробка стратегії роботи на ринку, пошук і аналіз контрагентів

 

Інші інформаційно-аналітичні послуги щодо супроводу Вашого бізнесу в зарубіжних країнах

Розробка стратегії компанії щодо виходу на зарубіжні ринки

Пошук і аналіз зарубіжних ринків збуту товарів, сировини

SWOT-аналіз конкурентів, бізнес-проектів та ін.

gallery/icon_4

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

gallery/fon_marketing1
Замовивши у нас цю послугу, Ви можете отримати наступну інформацію:
ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ на ринку
СТРУКТУРА ринку
ХАРАКТЕРИСТИКА головних гравців ринку і АНАЛІЗ їх ринкових часток
АНАЛІЗ ступеню монополізації ринку групою компаній
АНАЛІЗ конкурентоспроможності компаній, 
що планують вийти на нові ринки (регіони, сфери бізнесу),
АНАЛІЗ і ОЦІНКА ринкових ризиків для нових гравців
АНАЛІЗ конкурентів, їх можливостей лобіювання
бізнес-інтересів і використання адмінресурсу

Аналитичні ОГЛЯДИ 

і ПРОГНОЗИ

Введите текст

Аналіз
окремих регіонів як потенційних сфер інвестування
Розроблену 
політику управління ризиками
Комплексні інформаційно-аналитічні 
системи 
супроводу
бізнес-проектів
Інформацію про тенденції 
економічної ситуації на окремих ринках

Ця послуга дозволить Вам отримати:

gallery/fon_analitic
gallery/fon_analitic_icon_all

КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА

КОМПАНІЙ

БАНКІВ

gallery/icon_clean
gallery/icon_clean
gallery/icon_clean
gallery/icon_clean

АУДИТ

системи

безпеки

АУДИТ І РОЗРОБКА

системи захисту

персональних даних

РОЗРОБКА І ОРГАНІЗАЦІЯ

основних заходів щодо створення 

комплексної

централізованої системи

безпеки

РОЗРОБКА

концепції (політики)

безпеки

Аналіз політичних ризиків пов'язаних з реалізацією бізнес-проектів

наявність реєстрації

у відповідних офіційних реєстрах

надійність як бізнес-партнера

вид діяльності,

номенклатура виробництва

і торгівлі / асортимент продукції

кредитоздатність

власність всередині країни

його фінансове становище

роль компанії на ринку даного товару

торгові зв'язки

gallery/fon_bezpeka

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналитичні ОГЛЯДИ 

і ПРОГНОЗИ

вихід на ЗАРУБІЖНІ РИНКИ

gallery/anti-bribery_audit

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АУДИТ

 

Метою проведення антикорупційного аудиту є запобігання корупції в компанії (перевірка за дотриманням антикорупційного законодавства, запобігання конфлікту інтересів тощо).
Є складовою політики  та процедури комплаєнс.
Поширюється на всі бізнес-сегменти і корпоративні підрозділи компанії, що працюють з діловими партнерами або здійснюють операції, щодо яких існує ризик корупції.

 

Результат: отримання замовником пакету документів:
- аналіз антикорупційного законодавства та міжнародних стандартів у сфері запобігання корупції;
- визначення «сигналів небезпеки» на підприємстві (при проведенні антикорупційного аудиту партнерів по бізнесу компанії, при проведенні комплексної перевірки злиття /придбання/поглинання);
- розробка антикорупційної політики, інших внутрішніх документів для запобігання корупції.

Наявність і дотримання антикорупційної  політики  в компанії сприяє підвищенню прозорості, інвестиційної привабливості компанії, і запобігання штрафних санкцій.

Введите текст