Стан розвитку штучного інтелекту у світі

Завдяки розвитку інформаційних технологій і активній цифровізації суспільства початок ХХІ ст. нерідко називають ерою інновацій, в основі якої – системи та технології штучного інтелекту. По суті, штучний інтелект – це головна складова третьої комп'ютерної ери, заснованої на інноваціях і передових технологіях. Штучний інтелект (англ. – Artificial Intelligence, AI) також можна визнати як «підривну» технологію Четвертої промислової революції, розвиток якої може спричинити технологічний прорив будь-якої країни світу. Укладачі британського словника англійської мови Collins Dictionary навіть назвали головним (найпопулярнішим) словом 2023 року «штучний інтелект» (ШІ). Зазначається, що у 2023 р. використання цього терміну зросло в чотири рази.

Нові технології ШІ виникли на новій хвилі технологічного розвитку. При цьому ці технології штучного інтелекту сприяють трансформації економіки, ринку праці, державних інституцій та суспільства в цілому. Використання технологій штучного інтелекту також сприятиме зменшенню обсягу витрат, підвищенню ефективності виробництва, якості товарів і послуг. Відбувається становлення нового типу промислового виробництва, який ґрунтується на Big Data та їхньому аналізі, повній автоматизації виробництва, технологіях віртуальної й доповненої реальності тощо, тобто формується суспільство цифрових технологій.

Позитивні моменти в активному розвитку ШІ вбачаються у звільненні людей від важких, небезпечних і некваліфікованих видів робіт; збільшенні продуктивності в усіх галузях економіки; запобіганні хворобам, подовженні людського життя; убезпеченні людства від стихійних лих і катастроф; запобіганні злочинності тощо. Штучному інтелекту навіть можливо довірити правоохоронні функції, розроблення та вдосконалення законодавства, розгляд справ у суді. Активні розробки у сфері створення систем штучного інтелекту призвели до того, що зі сфери цивільного життя ці технології поступово перейшли до військової сфери. За таких умов суспільство активно прямує до цифрового суперінтелекту, який значно перевершує інтелект людини. У зв'язку з цим керівник Google С. Пічаї зауважив, що досягнення у сфері штучного інтелекту зроблять для людства більше, аніж відкриття вогню або електрики.

Отже, «великі дані» і потужність їх обробки, а також застосовувані алгоритми ШІ є ключовими чинниками науково-технологічного лідерства держав. ШІ на основі опрацювання великих сетів даних дає змогу оптимізувати процеси та підвищити якість цифрових продуктів та послуг. Як наслідок, завдяки ШІ підвищується конкурентоспроможність бізнесу через оптимізацію бізнес-процесів, а також якість державних послуг, зменшується державний апарат завдяки автоматизації рутинних повторюваних процесів. До цього слід додати, що штучний інтелект може бути новітньою технологією, яка здатна знизити інфляцію.

Використання штучного інтелекту розповсюджується на все більше сфер та галузей економіки. До галузей, в яких прогнозується максимальний ефект від інвестицій у технології ШІ, належать: ІТ, технології і телекомунікації, комерційні та професійні послуги, обслуговування споживачів та сектор фінансових послуг. Зокрема, найбільше від розвитку ШІ з точки зору збільшення доходів виграють галузі високих технологій, роздрібної торгівлі, банківської справи, туризму та логістики, передових виробництв і охорони здоров'я. Вже зараз такі компанії, як Amazon, Apple і Google сформували цифрові платформи з використанням штучного інтелекту, а соціальна мережа Facebook запустила технологію «DeepTex», за допомогою якої з'явилась можливість за повідомленнями розпізнавати тенденції поведінки користувачів. А в Австралії вченим вдалось створити електронний чип із клітинами людського мозку. Системи штучного інтелекту – роботи, автономні транспортні засоби, комп'ютерний зір, обробка природної мови, віртуальні помічники і машинне навчання – дедалі частіше використовуються для забезпечення переваг у сферах роздрібної торгівлі, електроенергетики, виробництва, охорони здоров'я та освіти. Кількість компаній, що тією чи іншою мірою використовують ШІ, зростає в геометричній прогресії. Сьогодні кожна людина так чи інакше стикається з використанням інтелектуальних систем пошуку контенту та обробки масивів інформації на основі технологій ШІ у повсякденному житті. Як наслідок цих процесів, країни вже розробляють національні стратегії розвитку ШІ. Визначаються етичні норми та допустимі межі використання ШІ.

На сьогодні основними сферами застосування технологій штучного інтелекту є: державне управління, місцеве самоврядування, національна та громадська безпека (інформаційна та кібербезпека), СМАРТ-інфраструктура, житлово-комунальне господарство, бізнес-процеси та системи, промислове виробництво, електроенергетика, ринок товарів та послуг (клієнто-орієнтовані алгоритми), торгівля, трансфертне ціноутворення, банківська справа (управління ризиками; оцінювання, прогнозування та аналітика; чат-боти у мобільних банківських додатках), транспорт (оптимізація управління автомобільним транспортом, розширення засобів круїз-контролю, автопілот) та логістика (покращення продуктивності, зниження простоїв), телекомунікації, медицина (ведення документації, діагностика), освіта, наука, культура та спорт. Наприклад, чат-боти активно використовуються в різних сферах публічного управління та бізнесу.

Вже запроваджуються світові практики застосування технологій ШІ у сфері реалізації онлайн-торгів, навігаційних систем та діяльності поліції у розкритті злочинів на основі аналізу поведінки зловмисників. Втім, досі ключовим питанням при застосуванні цих практик впровадження технологій ШІ у різних країнах залишається легальність таких систем ШІ: наявність правової бази для їх функціонування в законодавстві, умови та необхідність втручання державних органів у конкретних обставинах, передбачуваність такого втручання для пересічних громадян, а також належні запобіжники від зловживань.

Вкрай важливою сферою, де знайдуть у майбутньому своє застосування технології штучного інтелекту, є дистанційне навчання, у тому числі із застосуванням технологій віртуальної реальності. Відповідно, дедалі більше уваги науковців присвячується особливостям адаптації технологій доповненої реальності у навчальних дисциплінах для студентів різних навчальних закладів. При цьому, на думку дослідників, застосування технологій доповненої реальності підвищує мотивацію до навчання майбутніх фахівців, а також рівень засвоєння інформації завдяки різноманітності та інтерактивності її візуального подання.

Більш детально про актуальні вектори та проблеми розвитку штучного інтелекту як інструментарію безпеки та інтелектуальної зброї майбутнього у книзі компанії Сідкон "Штучний інтелект та безпека". Книга присвячена проблемам розвитку штучного інтелекту як інструментарію безпеки та інтелектуальної зброї майбутнього. Також в книзі викладені напрацювання практичної спрямованості щодо потенціалу, сучасних трендів та перспектив інтегрування штучного інтелекту у різні сфери господарської діяльності і життєдіяльності суспільства та людини.