АНТИКОРУПЦІЙНИЙ

АУДИТ

Для чого:

Результат:

отримання Замовником пакету документів:

аналіз антикорупційного законодавства та міжнародних стандартів у сфері запобігання корупції
Наша робота не вимагає передачі інформації, що містить комерційну (банківську) таємницю.


Ми розробляємо технологію, що дозволяє компанії (банку) самостійно проводити антикорупційний аудит своєї організації.
розробка антикорупційної політики, інших внутрішніх документів для запобігання корупції
визначення «сигналів небезпеки» на підприємстві (при проведенні антикорупційного аудиту партнерів по бізнесу компанії, при проведенні комплексної перевірки злиття /придбання/поглинання)
gallery/anicorupcia
Наявність та дотримання антикорупційної політики в компанії сприяє підвищенню прозорості, інвестиційної привабливості компанії та запобіганню штрафних санкцій.
Мета антикорупційного аудиту в рамках процедури дотримання норм:
запобігання корупції в компанії (перевірка на відповідність антикорупційному законодавству, запобігання конфлікту інтересів тощо).