АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АУДИТ

Метою проведення антикорупційного аудиту є запобігання корупції в компанії (перевірка за дотриманням антикорупційного законодавства, запобігання конфлікту інтересів тощо).


Є складовою політики  та процедури комплаєнс.
Поширюється на всі бізнес-сегменти і корпоративні підрозділи компанії, що працюють з діловими партнерами або здійснюють операції, щодо яких існує ризик корупції.


Результат: отримання замовником пакету документів:
- аналіз антикорупційного законодавства та міжнародних стандартів у сфері запобігання корупції;
- визначення «сигналів небезпеки» на підприємстві (при проведенні антикорупційного аудиту партнерів по бізнесу компанії, при проведенні комплексної перевірки злиття /придбання/поглинання);
- розробка антикорупційної політики, інших внутрішніх документів для запобігання корупції.

Наявність і дотримання антикорупційної  політики  в компанії сприяє підвищенню прозорості, інвестиційної привабливості компанії, і запобігання штрафних санкцій.

gallery/anti-bribery_audit