АНТИКОРУПЦІЙНИЙ

АУДИТ

(перевірка за дотриманням антикорупційного законодавства, запобігання конфлікту інтересів тощо).

Є складовою політики  та процедури комплаєнс.
Поширюється на всі бізнес-сегменти і корпоративні підрозділи компанії, що працюють з діловими партнерами або здійснюють операції, щодо яких існує ризик корупції.
gallery/anicorupcia


Наявність і дотримання антикорупційної  політики  в компанії сприяє підвищенню прозорості, інвестиційної привабливості компанії, і запобігання штрафних санкцій.

 

Метою проведення антикорупційного аудиту є запобігання корупції в компанії
 

Результат:

отримання замовником пакету документів:

аналіз антикорупційного законодавства та міжнародних стандартів у сфері запобігання корупції
визначення «сигналів небезпеки» на підприємстві (при проведенні антикорупційного аудиту партнерів по бізнесу компанії, при проведенні комплексної перевірки злиття /придбання/поглинання)
розробка антикорупційної політики, інших внутрішніх документів для запобігання корупції