ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА
Юрій Іванович Когут
Кандидат юридичних наук (спеціальність: "Забезпечення державної безпеки України"), інженер, офіцер з вищою військовою освітою, полковник, експерт у сфері забезпечення комплексного управління ризиками підприємств та об'єктів критичної інфраструктури (понад 20-річний досвід),
Lead Auditor Information Security Management Systems (сертифікат ISO/IEC 27001:2013);
Генеральний директор та власник Консалтингової компанії «СІДКОН».
Освіта:
 • Одеський електротехнічний інститут зв'язку (радіофакультет);
 • Військова Академія (факультет керівного інженерного складу);
 • аспірантура Військової Академії (спеціальність: "Економічна безпека держави");
 • Інститут міжнародного бізнесу (спеціальність: "Економіка та організація зовнішньоекономічних зв'язків").

Досвід роботи:
 • служба у Збройних Силах (експлуатація комплексів космічного та радіозв'язку стратегічної ланки управління державою).
 • Керівник підрозділу інформаційного забезпечення об'єкта критичної інфраструктури.
 • Адміністрація Президента України:
Апарат Ради Національної безпеки та оборони, Головний спеціаліст:
_____- участь у розробці концепції національної безпеки держави;
_____- підготовка документів (концепцій, програм, ін.) з різних напрямів національної безпеки (енергетичної, політичної, інформаційної);
_____- взаємодія з Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами України у сфері забезпечення реалізації політики Президента України з питань національної безпеки;
Управління внутрішньої політики, Головний консультант:
_____- робота у відділі аналізу внутрішньої політики держави;
_____- взаємодія із Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, керівництвом обласних адміністрацій;
_____- участь у розробці концепцій та програм у сфері внутрішньої політики країни;
_____- участь у реалізації спільних програм з окремих міністерств та відомств.

Розробки політик безпеки були використані під час проведення занять у провідних ЗВО України та впроваджені в окремих міністерствах, банках, промислових підприємствах енергетичного комплексу держави, транснаціональних компаніях.
Отримана освіта та багаторічний досвід роботи у сфері побудови систем безпеки, ризик-менеджменту, запобігання шахрайству та інших складових безпеки бізнесу дозволив провести цілу низку освітніх заходів (курсів лекцій, практичних семінарів) для великих міжнародних компаній, фахівців з безпеки підприємств, банків, корпорацій, провідних закладів вищої освіти України.

На міжнародних конференціях з безпеки «Як захистити себе та свій бізнес» Лондонського Інституту Безпеки (The Security Institute), Великобританія – 2007-2019 рр., автором були представлені доповіді з питань безпеки об'єктів критичної інфраструктури, підприємств енергетичного комплексу, які були використані слухачами в практичній діяльності. Усі роки співпраці з Інститутом були присвячені розробкам технологій безпеки банків та великих міжнародних компаній. Підготовка та досвід роботи автора в інформаційно-аналітичному забезпеченні (як на рівні держави, так і на рівні приватного бізнесу) застосовані не лише для вітчизняних, а й для іноземних структур:

 • Керівництво представництвом міжнародної компанії в Україні (3 роки).
 • Участь у заходах для іноземних інвесторів (участь у конференціях Інституту Адама Сміта / Adam Smith Conferences), бізнесу (міжнародні профільні конференції для банків та фінансових установ, служби безпеки великих компаній та підприємств), торгових представництв іноземних держав в Україні, торгово-промислових палат і т.п. Виконання цілої низки практичних завдань за напрямами мінімізації ризиків, протидії шахрайству, питанням виходу на зарубіжні ринки, побудови систем безпеки.
 • Постійний обмін досвідом та кращими практиками у питаннях побудови систем безпеки, аналітичних досліджень, міжнародних розслідувань із профільними фахівцями світового рівня.

В результаті трирічного досвіду роботи директором Бюро протидії комерційним злочинам та корупції International Chamber of Commerce (ICC) Ukraine автором було організовано та проведено низку заходів для бізнесу, проведено безліч практичних консультацій з питань запобігання шахрайству як на вітчизняному, так і на зарубіжних ринках, безпечній та ефективній роботі на зовнішніх ринках, перевірки ділової репутації контрагентів та ін. інформаційно-аналітичних завдань.

Практичний досвід автора дозволив здійснювати протягом 20 років ефективне керівництво консалтинговою компанією «Сідкон», яка є одним із лідерів на українському ринку надання послуг із забезпечення безпеки бізнесу, державних структур (підприємств, банків), та має досвід виконання масштабних проектів щодо:
 • проведення комплексного кібераудиту в банках, на підприємствах (компаніях) (аудиту системи управління та забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту в банках/компаніях) на відповідність вимогам міжнародних стандартів щодо захисту та управління інформаційною безпекою (кіберзахисту), у тому числі вимогам серії стандартів ISO, з урахуванням особливостей діяльності компаній (підприємств, установ, організацій);
 • аудиту критичної інформаційної інфраструктури;
 • розроблення системи кібербезпеки та кіберзахисту в банківських установах (компаніях), усієї основної документації з метою впровадження системи управління інформаційною безпекою у банку (компанії) для забезпечення та вдосконалення кіберзахисту. Комплексна система кібербезпеки забезпечує безпеку та надійність функціонування всіх бізнес-процесів компаній;
 • аудиту (зовнішнього оцінювання) корупційних ризиків великих державних підприємств та банків;
 • розроблення Корпоративного стандарту безпеки підприємств (компаній, банків) на основі міжнародних стандартів безпеки, зокрема, серії стандартів ISO, в якому запропоновано комплекс захисних заходів відповідно до ризиків діяльності підприємств та з урахуванням особливостей їх взаємодії з контрагентами, державними органами тощо;
 • розроблення Концепції безпеки та/або Політики безпеки підприємств (компаній, банків);
 • розроблення Планів забезпечення безперервної діяльності банків (підприємств, компаній) та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій (ВСР – Business Continuity Plan);
 • проведення аудиту економічної безпеки компаній, який є невід'ємною ланкою комплексної системи безпеки їх функціонування;
 • розробка комплексної системи економічної безпеки компаній.

Колектив експертів компанії "Сідкон" володіє більш ніж 30-річним реальним досвідом роботи у сфері аналітичного супроводу інвесторів в Україні, мінімізації ризиків, побудовою систем комплексної безпеки, багаторічним досвідом роботи з іноземними компаніями, холдингами, державними корпораціями, приватним бізнесом (банки, страхові компанії, промислові підприємства, агрохолдинги та ін. сектори ринку), закладами вищої освіти.

Автор має доступ до колосальної кількості світових джерел об'єктивної інформації та власні розроблені унікальні технології обробки такої інформації та проведення досліджень.

Членство в міжнародних профільних асоціаціях з безпеки (WAD) дозволяє залучати зарубіжні незалежні джерела інформації та проводити міжнародні дослідження та розслідування.

Автор має багаторічний досвід участі в інвестиційних конференціях, а також викладання у сфері мінімізації ризиків, комплексної безпеки та аналітичного супроводу для міжнародних корпорацій та компаній.

За результатами наукових досліджень було опубліковано понад 100 статей у вітчизняних та міжнародних наукових журналах та збірниках наукових праць. За останні 10 років підготовлено та видано понад 20 книг та посібників з питань корпоративної безпеки. Всі видання є квінтесенцією підготовки та професійного досвіду автора і включають сучасні універсальні технології та ефективні методики побудови систем безпеки, мінімізації ризиків, аналітичного забезпечення при роботі на ринку.

Книги авторського колективу компанії "Сідкон" представляють практичну користь та інтерес для фахівців із захисту об'єктів критичної інфраструктури, представників бізнесу, які займаються поточними та стратегічними питаннями розвитку та безпеки бізнесу, для вчених, аналітиків, державних службовців, а також слугують освітнім цілям.


Інтерв'ю Юрія Когута з питань інформаційної безпеки та ін.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLN4VKHPosqHIh2r4mQQoZWxOzRFVDn2bE
Зв'яжіться з нами
Telegram
Viber
Messenger
WhatsApp
© ТОВ "Консалтингова компанія "СІДКОН", 2023.
Business Consulting Company in Ukraine, Kyiv.
ТЕЛЕФОНИ

03115, Україна,
м. Київ, пр. Берестейський (Перемоги) 121-б, оф. 224
ПРО НАС
АДРЕСА

+ 38 /044/ 454 07 90 /92/93
+38 /050/ 417 99 39