Оцінка

КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

gallery/stop
У разі відсутності в даній юридичній особі пакету внутрішніх організаційно-розпорядчих документів з питань попередження, усунення (зниження) рівня корупційних ризиків, фахівці консалтингової компанії «СІДКОН» також можуть підготувати даний пакет документів в повному обсязі.Внутрішня оцінка корупційних ризиків спрямована на мінімізацію виявлених ризиків, підвищення прозорості діяльності юридичної особи, посилення контролю за дотриманням вимог встановлених регламентів, створення додаткових обмежень з метою зниження ймовірності скоєння корупційних дій посадовими особами.


Згідно Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
№75 від 02.03.2017, п.9 ст.2:
Юридична особа не рідше одного разу на три роки має проходити зовнішнє оцінювання корупційних ризиків, що проводиться організацією, що надає аудиторські, юридичні або консалтингові послуги, або незалежними експертами.


Проведення аналізу та оцінки внутрішніх і зовнішніх корупційних ризиків в діяльності юридичної особи фахівцями консалтингової компанії «СІДКОН»
Складання звіту за результатами аналізу та оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи.

Оцінка корупційних ризиків

в діяльності юридичної особи включає:

2

1

Аналітичні центри в політиці, економіці, бізнесі

ДЕТАЛЬНІШЕ У НАШИХ ВИДАННЯХ